Menu
Mateřská školaDomeček Velké Chvojno
Mateřská škola Domeček

Únor: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“

Charakteristika a záměry bloku

 • rozvíjet paměť, pozornost, logické myšlení
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • počítání řadou, přiřazování, porovnávání počtu a velikosti
 • rozlišování číslic, písmen, geometrických tvarů, barev a jejich odstínů,
 • prostorové vztahy, skládání obrázků z částí, přiřazování stejných tvarů a obrázků (směr, barva, detaily)
 • odpovědi na zvídavé otázky
 • práce s encyklopediemi
 • zapojení fantazie, vlastní zkušenosti
 • vyprávění příběhů, pohádek podle obrázků, řazení obrázků v logickém sledu
 • rozvoj slovní zásoby

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, 
 • rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

Konkretizované očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, mluvit zřetelně, gramaticky správně a v přiměřeném tempu
 • poznat a najít k sobě slova, která se rýmují
 • rozkládat slova na slabiky
 • vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova
 • sluchem rozlišit slova, jejich počáteční hlásky, slabiky
 • záměrně se soustředit a udržet pozornost, pamatovat si postup řešení (umístění obrázků)

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

Konkretizované očekávané výstupy:

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, vyhledávat partnera pro hru

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností
 • zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí

Navrhované činnosti

 • obrázkové čtení – využití knížek, MultiBoardu
 • dělení slov na slabiky – vytleskávání, počet slabik
 • rozpoznávání délky slov – delší, kratší
 • grafická nápodoba symbolů, písmen, číslic
 • cvičení orientace v prostoru – vpravo, vlevo, nahoře, dole, pod, nad atd.
 • grafomotorické cviky
 • poznávat své jméno napsané velkými tiskacími písmeny + počáteční písmeno (hláska)
 • třídění prvků podle druhu, barvy, tvaru, velikosti
 • tvoření a vyhledávání protikladů, zdrobnělin
 • hry na cvičení odhadu – více, méně, o kolik, stejně, větší, menší, nižší, delší, kratší atd.
 • uspořádání předmětů – před, za, na, nad, pod, vedle, hned za, hned před, první, poslední
 • uspořádání skupin dvouprvkových, tříprvkových, co k sobě patří atd.
 • labyrinty
 • přiřazování podle dané vlastnosti
 • geometrické tvary – tvar hranatý, špičatý, kulatý, pojmenování tvarů
 • konstruktivní činnosti
 • stolní hry - pexeso, domino, Ježci atd.
 • zařazení projektového týdne – POHÁDKOHRANÍ
 • práce s metodickým listem s obrázky + interaktivním panelem MultiBoard – vzdělávací program PÍSMÁČKOVY ÚKOLY
 • práce s nástěnným obrazem ÚNOR

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

TWIGSEE

TWIGSEE

Školka v kapse

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červenci do košile rozdělej se a v prosinci po uši oděj se!

Pranostika na akt. den

Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek.

Svátek a výročí

Svátek má Jindřich

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den gumových medvídků

Zítra má svátek Luboš

Mateřská škola Domeček

Mohlo by Vás zajímat

nahoru