Menu
Mateřská školaDomeček Velké Chvojno
Mateřská škola Domeček

Leden: „Chumelí se, chumelí…“

Charakteristika a záměry bloku

 • využívat sníh k různým hrám a činnostem, poučení o možném nebezpečí
 • všímat si změn v přírodě, změn počasí
 • využívat sezónní činnosti
 • umět pojmenovat zimní sportovní vybavení, oblečení
 • krmení ptáčků a zvěře
 • poučit se o nebezpečí spojených se zimními sporty
 • předcházení úrazům, zdraví a zdravá výživa
 • experimentovat se skupenstvím vody (voda, sníh, led, tání)
 • Aby se nic nestalo.

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace ruky a oka)
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při činnostech
 • mít povědomí o významu péče o zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy – mít poznatky o pozitivních účincích pohybu a sportu

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, popsat situaci podle obrázku
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci
 • orientovat se v prostoru i v rovině, rozlišovat, co je nahoře, dole, uprostřed, před, vedle, blízko, daleko, chápat základní číselné a matematické pojmy, rozumět a používat základní pojmy označující velikost

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • spolupracovat s ostatními, spolupracovat při hrách, aktivitách a řešení úloh, podělit se s jiným dítětem o činnost, provádět kontroly řešení, hledat další úkoly a další řešení

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytvoření aktivních postojů ke světu, k životu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • chovat se na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj schopností přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí, jak se chránit

Navrhované činnosti

 • výroba „tříkrálových korun“
 • sledování a záznam počasí
 • otužování – vhodné oblečení, pohyb, větrání atd.
 • zimní sporty, vybavení na zimní sporty, kde v zimě sportujeme
 • grafická nápodoba symbolů, písmen, číslic
 • vnímání povrchů předmětů – hladký, drsný, měkký, tvrdý, studený, teplý apod.
 • třídění – Jíme zdravě x nezdravě
 • zpěv a hudba s pohybem, rytmizace, hra na tělo
 • sezónní hry na sněhu venku a ve třídě „jako“ – bobování, koulování, ježdění 
 • na lyžích, chůze po vyšlapané cestičce atd.
 • sledování stop ve sněhu, vytváření stop a obtisků do sněhu
 • vytváření labyrintů
 • pokusy s vodou, sněhem, ledem, pozorování sněhových vloček
 • poučení o nebezpečí – Aby se nic nestalo.
 • zařazení projektových týdnů – ZDRAVÝ TÝDEN, EXPERIMENTOVÁNÍ
 • práce s metodickým listem s obrázky + interaktivním panelem MultiBoard – vzdělávací program LEDEN
 • práce s nástěnným obrazem LEDEN

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

TWIGSEE

TWIGSEE

Školka v kapse

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Jasný měsíc v dubnu škodí květu stromů.

Pranostika na akt. den

Na svatého Rudolfa se má nahlížet do úlů, a jestli včely nemají dost potravy, má se jim na schod měsíce doplnit.

Svátek a výročí

Svátek má Vincent, Vincenc

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den monitoringu diabetu

Zítra má svátek Anastázie

Mateřská škola Domeček

Mohlo by Vás zajímat

nahoru