Menu
Mateřská školaDomeček Velké Chvojno
Mateřská škola Domeček

Březen: „Co vidíme přes jarní brýle.“

Charakteristika a záměry bloku

 • získávat a upevňovat poznatky o přírodě, jejich proměnách a zákonitostech na základě vlastního prožitku a pozorování
 • vnímat změnu ročního období - první jarní den – jarní rovnodennost
 • chápat změny v přírodě v souvislosti se změnou ročního období
 • seznámit se s koloběhem vody
 • pojmenovat a rozlišovat květiny, rostliny, byliny, trávy, barevné a tvarové odlišení, vnímat vůni, stavbu rostlin, co potřebují rostliny k růstu
 • pozorovat růst rostlin
 • seznámit se s užitkem rostlin a bylin a jejich možným nebezpečím
 • všímat si nepořádku v okolí
 • používání zdrobnělin, synonym
 • rozvíjet slovní zásobu
 • naučit se třídit odpad

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí, mít základní poznatky o zásadách zdravého životního stylu, o pozitivních účincích zdravé výživy

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vyjadřovat samostatně myšlenky, své pocity a prožitky
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti, rozumět a používat základní pojmy označující velikost, porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (od nejmenšího k největšímu a naopak), orientovat se v číselné řadě 1- 10

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, vyhledávat partnera pro hry, domlouvat se, rozdělovat a měnit role, spolupracovat při činnostech

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky, pozorně poslouchat a sledovat se zájmem hudební produkci písniček, vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co bylo zajímavé, překvapivé, podnětné)

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Konkretizované očekávané výstupy:

 • mít poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či technice

Navrhované činnosti

 • rozlišení a pojmenování několika pokojových, zahradních, lučních květin a jejich částí – na obrázcích i v reálu
 • pozorování klíčení semen a růstu rostlin, setí, sázení, péče o ně
 • rozlišování stromů a keřů – základní znaky
 • stavba rostlin, co potřebují rostliny k růstu
 • užitečný hmyz – včely, čmeláci, mravenci, berušky; škodlivý hmyz – mandelinka, mšice, kůrovec
 • pozorování přírody na vycházkách – typické jarní znaky
 • výtvarné a pracovní činnosti
 • básničky k tématu
 • využití didaktického materiálu s tématem „ekologie“
 • práce s knihami a encyklopediemi
 • vycházky – hledáme barevné kontejnery – co kam patří, co do přírody nepatří
 • zařazení projektových týdnů – VÍTÁME JARO, MALÝ ZAHRADNÍK, EXPERIMENTOVÁNÍ

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

TWIGSEE

TWIGSEE

Školka v kapse

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Duben hojný vodou - říjen vínem.

Pranostika na akt. den

Na svatého Rudolfa se má nahlížet do úlů, a jestli včely nemají dost potravy, má se jim na schod měsíce doplnit.

Svátek a výročí

Svátek má Vincent, Vincenc

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den monitoringu diabetu

Zítra má svátek Anastázie

Mateřská škola Domeček

Mohlo by Vás zajímat

nahoru