Menu
Mateřská školaDomeček Velké Chvojno
Mateřská škola Domeček

Říjen: „Hrajeme si s podzimem.“

Charakteristika a záměry bloku

 • získávat vědomosti o časové posloupnosti, proměnách v čase
 • vnímat změnu ročního období, změny v přírodě, změny počasí – vliv na stromy, zvířata a živočichy
 • rozvíjet smyslové vnímání - využívání všeho, co nám poskytuje okolní prostředí jako podněty pro různorodé činnosti
 • poznávat a pojmenovat ovoce a zeleninu jako zdroj vitamínů
 • pojmenovat zemědělskou techniku, nářadí a nástroje
 • pojmenovat činnosti spojené s prací na zahradě
 • využívat přírodní materiály

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví

Konkretizované očekávané výstupy:

 • rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí
 • znát základní zásady zdravého životního stylu, mít povědomí o vlivu zdravého stravování na naše zdraví

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • rozkládat slova na slabiky
 • vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova
 • používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci podle obrázků
 • napodobit rytmus, rozlišit tvary, geometrické tvary a barvy
 • pamatovat si postup řešení, uplatňovat postřeh a rychlost
 • orientovat se v řadě a prostoru
 • rozumět základním pojmům označujícím velikost, porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla, orientovat se v číselné řadě 1 – 10, posoudit početnost dvou souborů, chápat jednoduché souvislosti,
 • nacházet znaky společné i rozdílné (zobecňovat, vybrat ovoce a zeleninu)

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Konkretizované očekávané výstupy:

 • spolupracovat s ostatními při řešení úkolů

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Konkretizované očekávané výstupy:

 • projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce a úsilí, být schopné přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Konkretizované očekávané výstupy:

 • mít poznatky o práci lidí na zahradě nebo na poli, o využití techniky při práci člověka

Navrhované činnosti

 • třídění, porovnávání, poznávání, počítání
 • hry na rozvoj smyslového vnímání
  • Hmat – „Co je to?, Kdo je to?, Jaký je to tvar?, Co je větší, menší?“
  • Čich – urči ovoce a zeleninu podle vůně
  • Chuť - urči ovoce a zeleninu podle chuti
  • Sluchové hry
 • práce s obrazovým materiálem
 • práce s knihami
 • práce s přírodním materiálem – žaludy, kaštany, šípky, listy, kůra atd.
 • básničky a písničky
 • manipulativní poznávání, rozlišování barev, tvarů, přiřazování, co do skupiny patří x nepatří
 • hry na rozvoj matematické pregramotnosti – více, méně, prázdný, plný, celek a jeho části, velký, malý, řazení podle velikosti, první, poslední atd.
 • cvičení s náčiním – nápodoba pohybu dle vzoru
 • poučení o BEZPEČNOSTI a ochraně zdraví svého i ostatních
 • zařazení projektových týdnů – BRAMBORIÁDA, JABLÍČKOBRANÍ, PODZIMNÍ KUCHAŘENÍ
 • práce s metodickým listem s obrázky + interaktivním panelem MultiBoard – vzdělávací program ŘÍJEN
 • práce s nástěnným obrazem ŘÍJEN

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

TWIGSEE

TWIGSEE

Školka v kapse

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.

Pranostika na akt. den

Na den Rozeslání apoštolů ozimy uzrávají a ovsy napolo se nalévají.

Svátek a výročí

Svátek má Jindřich

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den gumových medvídků

Zítra má svátek Luboš

Mateřská škola Domeček

Mohlo by Vás zajímat

nahoru