Menu
Mateřská školaDomeček Velké Chvojno
Mateřská škola Domeček

Červen: „Slunce patří létu.“

Charakteristika a záměry bloku

 • uplatňovat získané zkušenosti, znalosti, dovednosti a návyky v každodenních činnostech
 • ochraňovat sebe sama i druhé – respektovat hranice, dodržovat pravidla, řešit problémy a situace, sebeovládání, sebekontrola
 • upevňovat kamarádské vztahy - cítění a prožívání, citové vazby
 • hovořit na téma „myslím sám na sebe“ – ochrana sebe sama jak fyzicky, tak duševně (bolest tělesná i citová)
 • hovořit na téma „nemyslím sám na sebe“ – dodržování pravidel, řešení problémů a situací, sebeovládání, sebekontrola, cítění a prožívání atd.
 • rozvíjet komunikativní dovednosti (vlastní názory, souhlas, nesouhlas)
 • prohlubovat vztah k živé přírodě
 • chápat, že voda je zdrojem života lidí, zvířat a rostlin a že může být také nebezpečná
 • mít povědomí o vodních zdrojích (potok, řeka, rybník, jezero, moře, studánka atd.)
 • mít povědomí o životě sladkovodních i mořských živočichů a rostlin (ryby, hmyz, vodní ptactvo, vodní rostliny, zákonitosti v přírodě)
 • komunikovat na téma: prázdniny, dovolená, cestování, cizí země, lidé různých národností, jazyk, architektura atd.
 • užívat si zábavu, hry, sport, otužování
 • zařadit tradiční akce spojené se závěrem školního roku

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, upřednostňovat užívání pravé a levé ruky
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí
 • znát základní zásady zdravého životního stylu

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • chápat prostorové pojmy, orientovat se v řadě, prostoru i v rovině
 • chápat základní číselné a matematické pojmy
 • řešit labyrinty (sledovat cestu)
 • uvědomovat si svou samostatnost, samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti uspokojení

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti

Konkretizované očekávané výstupy:

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, vyhledávat partnera pro hru

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj společenského i estetického vkusu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky, vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, podnětné)

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Konkretizované očekávané výstupy:

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • oslavy narozenin, svátků, slavností

Navrhované činnosti

 • oslava svátku dětí
 • práce s knihou Malovaný svět a já ho chci vidět – např. „Když je nám horko, Proč vidíme duhu, Proč se při bouřce blýská a hřmí, Proč si nehrajeme s ohněm, Proč je moře slané, Co víme o hmyzím světě – založíme mraveniště, budeme pozorovat líhnutí motýlů, Co přináší léto, Proč v ZOO chovají zvířata, Mluví zvířata nebo nemluví, Proč hadi nemají nohy, Kdo získá zlatou medaili“
 • hry s pískem a vodou, na průlezkách, na dekách, sportovní hry
 • otužování sluncem, vodou, vzduchem
 • malování přírodními materiály a práce s přírodními materiály
 • slovní hádanky, rýmovačky, vymýšlení odlišných konců známých pohádek, dokončit vyprávění započatého příběhu atd.
 • prostorová orientace
 • porovnávání, uspořádání, třídění
 • pečování o záhon na školní zahradě
 • tradiční akce školy, výlet
 • zařazení projektových týdnů – VODNÍ HRÁTKY, ŽIVOT MRAVENCŮ

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

TWIGSEE

TWIGSEE

Školka v kapse

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek.

Svátek a výročí

Svátek má Jindřich

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den gumových medvídků

Zítra má svátek Luboš

Mateřská škola Domeček

Mohlo by Vás zajímat

nahoru