Menu
Mateřská školaDomeček Velké Chvojno
Mateřská škola Domeček

Září: „Jdeme do školky.“

Charakteristika a záměry bloku

 • znát své jméno, jména kamarádů
 • znát adresu školy, znát svoji značku, ukládat věci na určené místo
 • rozvíjet přátelství mezi dětmi – komunikace, hry, střídat se při hře a různých činnostech, používat správně pomůcky
 • adaptace nových dětí na nové prostředí – vytvoření přátelského prostředí, nebát se říci své pocity a potřeby
 • podporovat vzájemnou ochotu pomoci druhému
 • podporovat komunikaci mezi dětmi a dospělými
 • respektovat přání jednotlivce i celé skupiny
 • respektovat věkové a individuální odlišností každého z nás – každý jsme jiný
 • vytvořit PRAVIDLA školy – objasnění, respektování a dodržování pravidel
 • řešení problémů a situací, sebeovládání, sebekontrola
 • znát adresu bydliště
 • chápat rodinné vztahy, místo v rodině, pomoc v domácnosti, komunikace v rodině, soužití generací, sourozenecké vztahy, rodinné zvyklosti (odlišnosti každé rodiny – oslavy atd.)
 • učit se vyjádřit a pojmenovat své pocity a emoce, vyjádřit svůj vlastní názor

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. v prostředí MŠ)

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

Konkretizované očekávané výstupy:

 • samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity
 • zaregistrovat změny ve svém okolí, co se změnilo ve třídě, na kamarádovi, na obrázku
 • uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a respektovat je

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • navazovat kontakty s dospělým (s učitelkami, s důvěrou se obracet na dospělého s požadavkem o pomoc či radu)
 • využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla apod.)
 • porozumět běžným projevům emocí a nálad, vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané nebo naopak něčím nadšené, že má radost apod.

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci sociokulturního prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v MŠ

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, herní skupina) a umět jim přizpůsobit své chování

Navrhované činnosti

 • hry zaměřené na posilování kamarádských vztahů a vzájemnou toleranci, spolupráci, dodržování pravidel
 • praktické poznávání prostředí školy, nejbližšího okolí školy a bydliště
 • říkadla a básničky, zpívánky atd.
 • využití pohádek, práce s knihami
 • činnosti zaměřené na rozvoj řečového projevu dětí – vyprávění, rozhovory, popisování obrázků, odpovědi na otázky, vyjádření emocí a pocitů, souvislé vyjadřování – celé věty atd.
 • časoprostorová orientace – nahoře, uprostřed, dole, vlevo, vpravo, první, poslední, vysoký, nízký apod.
 • práce s obrázky - např. třídění, přiřazování, vytleskávání slabik, co je na obrázku
 • co tam nepatří, co k sobě patří, co je špatně, jaké máme pocity a nálady, obrazové vyjádření pravidel společného soužití atd.
 • společné výtvarné práce dětí, hry s barvami, kreslení dle vlastní fantazie, prostorové tvoření, skládání obrázků z dílů atd.
 • cvičení chůze, běhu, skoků, poskoků, lezení, změny směru, zdolávání překážek
 • poučení o BEZPEČNOSTI a ochraně zdraví svého i ostatních
 • zařazení projektových týdnů – MOJE RODINA, MOJE ŠKOLKA, PRAVIDLA
 • práce s metodickým listem s obrázky + interaktivním panelem MultiBoard – vzdělávací program ZÁŘÍ
 • práce s nástěnným obrazem ZÁŘÍ, PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

TWIGSEE

TWIGSEE

Školka v kapse

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.

Pranostika na akt. den

Na den Rozeslání apoštolů ozimy uzrávají a ovsy napolo se nalévají.

Svátek a výročí

Svátek má Jindřich

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den gumových medvídků

Zítra má svátek Luboš

Mateřská škola Domeček

Mohlo by Vás zajímat

nahoru