Menu
Mateřská školaDomeček Velké Chvojno
Mateřská škola Domeček

Duben: „Zvířata na statku.“

Charakteristika a záměry bloku

 • domácí zvířata a jejich mláďata
 • kde zvířata žijí – bydlí, kdo a jak o ně pečuje
 • užitek hospodářských zvířat
 • používání zdrobnělin
 • napodobování pohybů a zvuků zvířat, ptáků
 • zvukové rozlišování
 • rozvoj slovní zásoby, pojmy – veterinář, zvěrolékař, ošetřovatel
 • manipulativní činnosti, pracovní listy, výtvarné a pracovní činnosti
 • rozlišování pojmů zvíře, pták, hmyz
 • která mláďata se rodí a která se líhnou, jak rostou

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Konkretizované očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, upřednostňovat užívání pravé a levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, chybějícího, sluchově rozlišovat zvuky
 • orientovat se v prostoru i v rovině
 • chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat, orientovat se v číselné řadě 1 - 10

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

Konkretizované očekávané výstupy:

 • spolupracovat s ostatními, aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Konkretizované očekávané výstupy:

 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování (vzít si slovo, až když druhý domluví)

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Konkretizované očekávané výstupy:

 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

Navrhované činnosti

 • domácí zvířata a jejich mláďata – pojmenování
 • počítání, porovnávání počtu, přiřazování (matka, mládě; užitek zvířat, obydlí apod.)
 • logopedické hry
 • postřehové a sluchové hry, pexeso
 • kde zvířata žijí – bydlí (pojmy stáj, chlév, holubník, kravín, salaš, kurník atd.)
 • kdo a jak o ně pečuje (chovatel, ošetřovatel, veterinář, trenér – jejich činnosti)
 • užitek hospodářských zvířat – pojmenování produktů, využívání produktů
 • používání zdrobnělin ve spojení s mláďaty, pojmy větší, menší, nejmenší, vysoký, dlouhý, rychlý pomalý atd.
 • napodobování pohybů a zvuků zvířat a ptáků při různých hrách a činnostech
 • manipulativní činnosti, pracovní listy, výtvarné a pracovní činnosti
 • rozlišování pojmů zvíře, pták, hmyz – kolik mají nohou, jaký mají povrch těla, čím jsou odlišní atd.
 • která mláďata se rodí a která se líhnou, jak rostou (ptáci, savci, býložravci, masožravci a všežravci)
 • zařazení projektového týdne – NA STATKU

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

TWIGSEE

TWIGSEE

Školka v kapse

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červenec - úrody blíženec.

Pranostika na akt. den

Svatý Jindřich je náš patron při žních.

Svátek a výročí

Svátek má Jindřich

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den gumových medvídků

Zítra má svátek Luboš

Mateřská škola Domeček

Mohlo by Vás zajímat

nahoru