Menu
Mateřská školaDomeček Velké Chvojno
Mateřská škola Domeček

Květen: „Ten dělá to, a ten zas tohle…“

Charakteristika a záměry bloku

 • uvědomovat si citovou vazbu k matce – „mám rád“, mezilidské vztahy, příprava besídky, dárků, uchování tajemství, chtít někomu udělat radost
 • uvědomovat si potřebnost lidské práce
 • seznámit se s povoláními lidí a výsledky jejich práce (pomůcky, nářadí, rozlišení materiálů, práce v domácnosti, ocenění lidské práce druhých atd.)
 • poznávat hudební nástroje
 • rozlišovat hudební a nehudební zvuky, tempo hudby, melodii, dynamiku atd.
 • vyjadřovat se pohybem - pohybová improvizace
 • seznámit se s hrou na hudební nástroje - rytmické a melodické
 • čím budu, až budu velký?

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.)

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Konkretizované očekávané výstupy:

 • chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Konkretizované očekávané výstupy:

 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

Navrhované činnosti

 • nácvik pásma básniček, písniček, tanečků, dramatizace – besídka pro maminky
 • výrova dárečků pro maminky
 • činnosti pro rozvoj jemné i hrubé motoriky
 • vycházka k farmě, návštěva kadeřnictví, krejčovské dílny, pozorování práce dospělých a její nápodoba
 • zapojení dětí do sebeobsluhy při stolování – samostatné nalévání polévky, namazání pečiva
 • pojmenování a poznávání povolání – v reálu i na obrázku – kdo to je, co dělá, 
 • co k tomu potřebuje, výsledky práce
 • prostředí, ve kterém jsou povolání vykonávána
 • třídění, přiřazování, vytváření skupin předmětů – co k sobě patří, pojmenování dané skupiny
 • poznávání hudebních nástrojů, poslech a rozlišování jejich zvuků.
 • zpěv písní, rytmizace, pohybová improvizace atd.
 • „Aby se nic nestalo“ – důležitá telefonní čísla 158, 150, 155, 112
 • zařazení projektových týdnů – KAŽDÝ NĚCO DĚLÁ (hasiči, zdravotní sestra či lékař, opravář hudebních nástrojů, včelař, farmář), OD HOUSENKY K MOTÝLOVI

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

TWIGSEE

TWIGSEE

Školka v kapse

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Sníh dubnový hnojí, březnový tráví.

Pranostika na akt. den

Na svatého Tiburcia má se všechno zelenat.

Svátek a výročí

Svátek má Vincent, Vincenc

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Světový den monitoringu diabetu

Zítra má svátek Anastázie

Mateřská škola Domeček

Mohlo by Vás zajímat

nahoru