Menu
Mateřská školaDomeček Velké Chvojno
Mateřská škola Domeček

Prosinec: „Po roce přišly zase Vánoce.“

Charakteristika a záměry bloku

 • dodržovat adventní a vánoční tradice - čas adventu, Barbora, Mikuláš, výzdoba s vánoční tématikou, zdobení stromečku, pečení cukroví, vánoční posezení s rodiči, výroba dárků a přání, vánoční vystoupení
 • upevňovat vzájemné citové vztahy
 • využívat sníh k různým hrám a činnostem, poučení o možném nebezpečí
 • všímat si změn v přírodě, změn počasí
 • využívat sezónní činnosti
 • umět pojmenovat zimní sportovní vybavení, oblečení
 • krmení ptáčků a zvěře
 • poučit se o nebezpečí spojených se zimními sporty
 • experimentovat se skupenstvím vody (voda, sníh, led, tání)

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při činnosti
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí, vědět, jak se vyhnout nebezpečí

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů mluvního projevu, vyjadřování)
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, rozkládat slova na slabiky
 • naučit se nazpaměť krátké texty, zapamatovat si jednoduché básničky a písničky
 • rozlišit tvary předmětů, geometrické tvary, základní barvy i odstíny
 • orientovat se v prostoru i rovině
 • chápat základní a číselné a matematické pojmy, rozumět a používat pojmy označující velikost, porovnávat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla, orientovat se v číselné řadě 1 - 10

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole)

Konkretizované očekávané výstupy:

 • spolupracovat s ostatními, spolupracovat při činnosti, být ostatním partnerem, domluvit se na společném řešení

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné

Navrhované činnosti

 • adventní a vánoční výzdoba – výtvarné a pracovní činnosti, estetické cítění
 • nácvik vánočního vystoupení - pásmo básniček a písniček
 • vánoční vystoupení v kostele
 • výzdoba školy, zdobení vánočního stromečku
 • čtení příběhů s vánoční a zimní tématikou
 • práce s knihami
 • odpočítávání dnů do Štědrého dne – adventní kalendář
 • mikulášská a vánoční nadílka
 • povídání o rodinných tradicích oslav Vánoc
 • hry se sněhem a na sněhu, bobování, klouzání atd
 • poučení o nebezpečí
 • zařazení projektového týdne – VÁNOČNÍ PEČENÍ
 • práce s metodickým listem s obrázky + interaktivním panelem MultiBoard – vzdělávací program PROSINEC
 • práce s nástěnným obrazem PROSINEC

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

TWIGSEE

TWIGSEE

Školka v kapse

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.

Pranostika na akt. den

Mnoho ryb, málo zrna.

Svátek a výročí

Svátek má Antonie

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Mezinárodní den za odstranění práce dětí

Zítra má svátek Antonín

Mateřská škola Domeček

Mohlo by Vás zajímat

nahoru