Menu
Mateřská školaDomeček Velké Chvojno
Mateřská škola Domeček

Doplňující výběrová témata

1. Dopravní škola a školička

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí, znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Konkretizované očekávané výstupy:

 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Konkretizované očekávané výstupy:

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

Konkretizované očekávané výstupy:

 • utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí, chápat základní pravidla chování pro chodce

2. Moje vlast

Modrý domeček (dítě a jeho tělo – biologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Konkretizované očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku, upřednostňovat užívání pravé a levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí

Žlutý domeček (dítě a jeho psychika – psychologická)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytváření základů pro práci s in formacemi, posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

Konkretizované očekávané výstupy:

 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační značky) a porozumět jejich významu, jejich komunikativní funkci
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním, přirozeně projevovat radost z poznaného, objevovat krásy vlasti
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

Červený domeček (dítě a ten druhý – interpersonální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj kooperativních dovedností

Konkretizované očekávané výstupy:

 • spolupracovat s ostatními, chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat

Bílý domeček (dítě a společnost – sociálně-kulturní)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Konkretizované očekávané výstupy:

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit své zážitky, pozorně poslouchat, sledovat se zájem literární či hudební produkci, všímat si kulturních památek naší vlasti

Zelený domeček (dítě a svět – environmentální)

Dílčí vzdělávací cíle:

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • seznamování s místem, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Konkretizované očekávané výstupy:

 • mít povědomí o významu životního prostředí, chápat význam třídění odpadu, chránit přírodu v okolí
 • mít poznatky o své zemi (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, o existenci jiných zemí)

O školce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

TWIGSEE

TWIGSEE

Školka v kapse

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima zaskvěje.

Pranostika na akt. den

Na den Rozeslání apoštolů bývá devět bouřek.

Svátek a výročí

Svátek má Jindřich

Státní svátky a významné dny na dnešek:

 • Den gumových medvídků

Zítra má svátek Luboš

Mateřská škola Domeček

Mohlo by Vás zajímat

nahoru