Začínáme 1. září 2021 - PRAVIDLA

30. srpen 2021


 • DO MŠ PATŘÍ JEN DĚTI ZCELA ZDRAVÉ.
 • Netestujeme děti ani zaměstnance.
 • Děti ani zaměstnanci nepoužívají roušku ani respirátor.
 • Rodiče vstupují do MŠ s respirátorem a mají ho po celou dobu pobytu v MŠ.
 • Rodiče vstupují pouze do šatny, zazvoní na učitelku, která si dítě převezme.
 • Výjimku mají nově nastupující děti – rodiče v nimi mohou pobýt nezbytně nutnou dobu ve třídě.
 • Děti si nenosí do MŠ žádné hračky, potraviny, sladkosti apod.
 • Výjimku mají nově nastupující děti – v době adaptace si mohou přinést svou oblíbenou hračku či předmět.
 • Děti si při příchodu do umývárny důkladně umyjí ruce mýdlem.
 • Škola má dostatečné množství dezinfekce.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem.
 • Neuplatňujeme samoobslužný systém při stravování. 
 • Děti mají z domova označené všechny věci a obuv a odkládají si je v šatně na místě, označeném značkou.
 • Děti mají dostatek náhradního oblečení v látkovém pytlíčku s Večerníčkem 
  (v šatně).
 • Děti mají vhodnou obuv na pobyt venku.
 • Věci, které nebudeme moci „identifikovat“, naleznete v kontejnerku „NEOZNAČENÉ VĚCI“ v šatně.
 • Důležité informace hledejte na nástěnce, v e-mailu a na webových stránkách školy.
 • NUTNÝ AKTUÁLNÍ TELEFONICKÝ KONTAKT, NA KTERÝ SE VŽDY DOVOLÁME.
 • Sejdeme se na společné schůzce 09. 09. 2021 v 16.00 hodin – zde budou podány podrobné informace k organizaci školního roku. Na schůzku přijďte bez dětí.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. 
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím respirátoru a požadovaného odstupu.

 

 

 

 

Zprávy

13. září 2021
V MŠ jen děti zcela zdravé.

Číst celou zprávu

6. září 2021
Změna - zápis schůzky s rodiči.

Číst celou zprávu

30. srpen 2021
Začínáme 1. září 2021 - PRAVIDLA

Číst celou zprávu

Kalendář akcí

leden
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
únor
31
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6