Důležité informace

6. září 2020


Důležité provozní informace 

k organizaci školního roku 2020 – 2021

Prosím, abyste si pečlivě přečetli:

 • tyto informace
 • Školní řád - klikni zde
 • Směrnici k úplatě - klikni zde
 • pravidelně sledovali webové stránky MŠ ms.velkechvojno.cz

Každý zákonný zástupce dítěte je povinen se seznámit se Školním řádem a jeho ustanovení dodržovat ve všech jeho bodech. To, že jste se se Školním řádem seznámili a jeho znění porozuměli, potvrdíte svým podpisem v MŠ.

Změna v opatření proti Covid – 19

 • vstup rodičů do prostoru šatny je povolen pouze se zakrytým nosem a ústy, nevstupujte však do umývárny ani do třídy

Dodržujte provozní dobu MŠ – 6.00 – 16.00 hodin.

Další informace:
 • nutné nahlásit pedagogické pracovnici všechny změny v poskytnutých údajích o dítěti a o rodině (adresa, telefon, e-mail, pojišťovna atd.)
 • vaše telefonní čísla musí být vždy dostupná, pokud se nedovoláme, volejte neprodleně zpět do MŠ
 • při odchodu z MŠ za sebou zavírejte dveře, zkontrolujte, že je opravdu zavřeno, je nutné dbát o bezpečnost všech dětí
 • na oslavy narozenin a svátku dětí přineste do MŠ 2-3 láhve dětského „šampaňského“, případně 100 % ovocnou šťávu
 • je nutné, aby mělo vaše dítě náhradní oblečení uložené v sáčku s Večerníčkem, který je v šatně v MŠ
  žádáme vás, abyste udržovali pořádek v šatně a průběžně kontrolovali věci dětí
 • je nutné, aby měly děti všechny věci označené (oblečení, obuv) a nezaměňovaly si je (hygienické důvody)
 • neoznačené věci budeme dávat do označeného „kontejnerku“ v šatně dětí
 • navrhuji řešení označení oblečení a obuvi samolepícími jmenovkami dětí StuffLabels, které si můžete objednat na webových stránkách www.stufflabels.cz
 • postačuje označení permanentním fixem apod.
 • obracíme se na vás s žádostí o pomoc při vybavení MŠ hygienickými potřebami: přineste nám do MŠ toaletní papíry a papírové kapesníky v balíčcích i v krabičkách (toto je dobrovolné)
 • od října nabízíme hravou angličtinu pro děti od čtyř let 
 • nutné omluvení nepřítomnosti dítěte v MŠ – e-mailem, telefonicky nebo ústně
 • povinné předškolní vzdělávání – nepřítomnost dítěte je nutné omluvit písemně e-mailem
Důležitý výňatek ze Směrnice k úplatě:
 • úplata musí být na účtu školy připsaná nejdéle k 15. dni v měsíci
 • úplata v hotovosti se vybírá vždy 15. dopoledne, pokud toto datum vychází na víkend, úplata se vybírá v pátek
 • předškoláci úplatu neplatí
 • stanovená částka na tento školní rok je 300,- Kč
Ostatní informace si přečtěte ve Školním řádu.
Uzavření MŠ ve školním roce 2020 - 2021: 

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 03. 01. 2021

Jarní prázdniny: 08. 02. – 14. 02. 2021

Hlavní prázdniny: 19. 07. – 31. 08. 2021

 

Zprávy

6. září 2020
Důležité informace

Číst celou zprávu

Dnes!
Uzavření MŠ v pátek 23.10.2020

Číst celou zprávu

Kalendář akcí

říjen
28
29
30
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31