Výsledky přijímacího řízení

12. květen 2021


Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022- 2023

konaného 12. 05. 2022

Seznam registračních značek PŘIJATÝCH DĚTÍ

1. Č. j.: ŘMŠ – 68/2022 – kritérium číslo 1

2. Č. j.: ŘMŠ – 67/2022 - kritérium číslo 3

3. Č. j.: ŘMŠ – 63/2022 - kritérium číslo 3

4. Č. j.: ŘMŠ – 66/2022 - kritérium číslo 4

5. Č. j.: ŘMŠ – 69/2022 - kritérium číslo 4

6. Č. j.: ŘMŠ – 65/2022 - kritérium číslo 4

7. Č. j.: ŘMŠ - 64/2022 - kritérium číslo 4

Zákonní zástupci dětí, které byly přijaty podle kritéria číslo 4, budou v příštím týdnu kontaktováni.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 7, odst. 2, zákona 500/2004 Sb., Správního řádu v platném znění vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte v mateřské škole. Přijatým dětem bude Rozhodnutí předáno na první společné schůzce rodičů 
na konci měsíce srpna. 

Ředitelka při přijímání postupovala podle stanovených kritérií.

1. Děti s místem trvalého pobytu ve všech místních částech spádového obvodu Velké Chvojno (Velké Chvojno, Malé Chvojno, Luční Chvojno, Žďár, Arnultovice, Mnichov), na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání – tzn. děti, které dosáhnou pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.


2. Děti s místem trvalého pobytu ve všech místních částech spádového obvodu Velké Chvojno (Velké Chvojno, Malé Chvojno, Luční Chvojno, Žďár, Arnultovice, Mnichov), které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.


3. Děti s místem trvalého pobytu ve všech místních částech spádového obvodu Velké Chvojno (Velké Chvojno, Malé Chvojno, Luční Chvojno, Žďár, Arnultovice, Mnichov), které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhnou nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.


4. Ostatní děti, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhnou nejméně třetího roku věku, v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Ve Velkém Chvojně dne 12. 05. 2022                           

Bc. Lenka Tomášová, ředitelka

Zprávy

13. září 2021
V MŠ jen děti zcela zdravé.

Číst celou zprávu

12. květen 2021
Výsledky přijímacího řízení

Číst celou zprávu