Úhrada úplaty za vzdělávání a školské služby

Každý zákonný zástupce dítěte je povinen se seznámit se Směrnicí k úplatě.

PRAVIDLA pro bezhotovostní převod

  • je možná převodem na účet číslo: 181819495/0300
  • úhrada úplaty musí být na účtu do 15. dne aktuálního měsíce
  • do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení DÍTĚTE

Pravidla pro hotovostní úhradu

  • každý 15. den v aktuálním měsíci v dopoledních hodinách k rukám ředitelky školy nebo její zástupkyně paní Bc. Marcely Pochopové
  • v případě, že 15. den aktuálního měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, úhradu vybíráme v pátek

Zprávy

13. září 2021
V MŠ jen děti zcela zdravé.

Číst celou zprávu

12. květen 2021
Výsledky přijímacího řízení

Číst celou zprávu