Úhrada úplaty za vzdělávání a školské služby

Každý zákonný zástupce dítěte je povinen se seznámit se Směrnicí k úplatě.

PRAVIDLA pro bezhotovostní převod

  • je možná převodem na účet číslo: 181819495/0300
  • úhrada úplaty musí být na účtu do 15. dne aktuálního měsíce
  • do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení DÍTĚTE

Pravidla pro hotovostní úhradu

  • každý 15. den v aktuálním měsíci v dopoledních hodinách k rukám ředitelky školy nebo její zástupkyně paní Bc. Marcely Pochopové
  • v případě, že 15. den aktuálního měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, úhradu vybíráme v pátek

Zprávy

6. září 2020
Důležité informace

Číst celou zprávu

Dnes!
Uzavření MŠ v pátek 23.10.2020

Číst celou zprávu

Kalendář akcí

říjen
28
29
30
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31