Úhrada úplaty za vzdělávání a školské služby

Každý zákonný zástupce dítěte je povinen se seznámit se Směrnicí k úplatě zde.

PRAVIDLA pro bezhotovostní převod
  • je možná převodem na účet číslo: 181819495/0300
  • úhrada úplaty musí být na účtu do 15. dne aktuálního měsíce
  • do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení DÍTĚTE
Pravidla pro hotovostní úhradu
  • každý 15. den v aktuálním měsíci v dopoledních hodinách k rukám pedagogických pracovnic
  • v případě, že 15. den aktuálního měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, úhradu vybíráme v pátek

Zprávy

13. září 2021
V MŠ jen děti zcela zdravé.

Číst celou zprávu

Kalendář akcí

prosinec
28
29
30
1
3
4
6
9
11
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1