Stravování

 Úhrada stravného

 • výše úhrady za stravování vychází z finančního normativu dle vyhlášky 107/2005 Sb. v závislosti na cenách potravin, ceny jídel jsou stanoveny dle kategorií
 • stravné jsou zákonní zástupci povinni hradit zálohově předem, doporučujeme vytvoření dostatečné finanční rezervy na účtu dítěte
 • cena stravného je 54 Kč od 01. 09. 2022
Provozní řád školní jídelny - kalkulace cen stravného čtěte zde.

 Obec Velké Chvojno poskytuje dětem příspěvek na odebraný oběd ve výši 5 Kč/dítě/den, tudíž vám je účtována částka 49 Kč.

Způsob úhrady stravného:

 • v hotovosti u vedoucí školní jídelny v Základní škole Velké Chvojno denně dle dohody s vedoucí školní jídelny
 • bezhotovostním převodem na bankovní účet školní jídelny 1019569541/6100
 • jako variabilní symbol uvádějte vždy „číslo“ vašeho dítěte (vstupní heslo v původní verzi)
 • do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení DÍTĚTE

Pokud zákonný zástupce neuhradí předepsanou úhradu za školní stravování ve stanoveném termínu – předem, vydávání stravy danému strávníkovi bude zablokováno.

Přihlašování, odhlašování ke stravování:

 • probíhá prostřednictvím internetové aplikace na adrese: www.strava.cz
 • číslo jídelny je 2582
 • při nástupu do zařízení přihlásí zákonní zástupci své dítě u vedoucí školní jídelny v Základní škole Velké Chvojno
 • na základě této registrace obdrží potřebné instrukce pro strávníka:
 • uživatelské jméno a heslo, kterým se přihlašují v aplikaci
 • aplikace umožňuje sledovat aktuální informace o vydané stravě, stav konta, historii objednávek a plateb za stravu, na jídelníčku lze nalézt informace o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech a další podrobnosti
 • přihlašování a odhlašování dětí se provádí den předem do 13.00 hodin, po této době se objednávky uzavírají a není možné je měnit
 • mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz
 • v případě nefunkčního internetu je možné odhlašovat/přih­lašovat klasickou sms na telefon 775 574 438 – i tady platí den předem do 13.00 hodin
 • první den nepřítomnosti dítěte, kdy už nelze oběd odhlásit, si mohou rodiče vyzvednout stravu ve 12.00 hodin v Základní škole Velké Chvojno, následující den nemoci dítěte je nutno obědy odhlásit

Adresa pro e-mailovou komunikaci: jidelna.velkechvojno@seznam.cz

Uvedené kontakty využijte pro veškerou komunikaci ohledně stravného a provozu školní jídelny.

Pokud se vaše dítě v průběhu školní docházky přestane stravovat, je třeba tuto skutečnost písemně nahlásit vedoucí školní jídelny.

Přeplatky stravného budou vráceny při ukončení stravování nebo na žádost zákonných zástupců u vedoucí ŠJ.

Zprávy

13. září 2021
V MŠ jen děti zcela zdravé.

Číst celou zprávu

Kalendář akcí

březen
27
28
1
2
3
4
5
7
9
10
11
12
13
17
18
19
22
23
24
25
26
27
29
31
1
duben
27
28
29
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30