Stanovení úplaty

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby v Mateřské škole Domeček Velké Chvojno pro školní rok 2020 – 2021.

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je ředitelkou školy Bc. Lenkou Tomášovou stanovena úplata za předškolní vzdělávání a školské služby na školní rok 2020 – 2021 takto:

  • 300,– Kč  za jeden kalendářní měsíc
  • 150,– Kč  snížená úplata v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den v daném kalendářním měsíci

 

Zprávy

Žádné zprávy.