Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název:

Mateřská škola Domeček Velké Chvojno, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:

 • Zřizovatel: Obec Velké Chvojno
 • mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace
 • jedná se o mateřskou školu s výdejnou

Organizační struktura:

 • počet tříd: 1
 • počet dětí: do 28
 • počet zaměstnanců: 4

Kontaktní spojení:

 • Kontaktní poštovní adresa: Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno
 • Úřední hodiny: ve všedních dnech dle domluvy
 • Telefonní čísla: 411 198 934, 774 446 519
 • Číslo faxu: ne
 • Adresa internetové stránky: https://domecek.velkechvojno.cz/ 
 • Adresa e-podatelny: ms.velkechvojno@seznam.cz
 • Další elektronické adresy: ne
 • ID datové schránky: pvvkqvs
 • Číslo účtu mateřské školy: 181819495/0300

IČ:

72743531

DIČ:

CZ 72743531

Dokumenty:

 • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání k nahlédnutí v MŠ.
 • Školní řád k nahlédnutí zde.
 • Směrnice Úplata za předškolní vzdělávání a školské služby zde.
 • Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát prostřednictvím KÚ Ústí nad Labem.

Rozpočet 2022:

 • KÚ: 2 238 162 Kč 
 • OÚ: 350 000 Kč 

Žádosti o informace:

informace lze získat ústně nebo písemně na adrese Mateřská škola Domeček Velké Chvojno, Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno nebo na email školy: msvelkechvojno@seznam.cz

Příjem žádostí a dalších podání:

 • lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Velké Chvojno, Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno nebo na email školy: msvelkechvojno@seznam.cz

Opravné prostředky:

 • lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Velké Chvojno, Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno
  Formuláře:

Žádost o poskytnutí informace: obdržíte v MŠ
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: obdržíte v MŠ
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: popisy postupů neexistují
Nejdůležitější používané předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Vydané právní předpisy: neexistují

Úhrady za poskytování informací: sazebník úhrad naleznete ve Směrnici Svobodný přístup k informacím – v MŠ

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: není

Licenční smlouvy: neexistují

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: není povinnost

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů bude od 25. května 2018 vykonávat pan:

Mgr. Marek Komárek
E-mailová adresa: marek.komarek@sms-sluzby.cz
Číslo mobilního telefonu: 725 983 171

Zprávy

13. září 2021
V MŠ jen děti zcela zdravé.

Číst celou zprávu

Kalendář akcí

březen
27
28
1
2
3
4
5
7
9
10
11
12
13
17
18
19
22
23
24
25
26
27
29
31
1
duben
27
28
29
30
31
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30