Mateřská škola Domeček Velké Chvojno
příspěvková organizace
Velké Chvojno 55
403 34 Velké Chvojno

Telefon:
Mobil: 774 446 519

Ostatní kontakty

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název:

 • Mateřská škola Domeček Velké Chvojno, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení:

 • Zřizovatel: Obec Velké Chvojno
 • mateřská škola je zřízena jako příspěvková organizace
 • jedná se o mateřskou školu s výdejnou

Organizační struktura:

 • počet tříd: 1
 • počet dětí: 27
 • počet zaměstnanců: 4

Kontaktní spojení:

 • Kontaktní poštovní adresa: Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno
 • Úřední hodiny: ve všedních dnech dle domluvy
 • Telefonní čísla: 411 198 934, 774 446 519
 • Číslo faxu: ne
 • Adresa internetové stránky: http://ms.velkechvojno.cz
 • Adresa e-podatelny: ms.velkechvojno@seznam.cz
 • Další elektronické adresy: ne
 • ID datové schránky: pvvkqvs

Případné platby lze poukázat na účet školy zřízený u Era Poštovní spořitelny: 181819495/0300

IČO: 72743531

DIČ: CZ 72743531

Dokumenty:

 • Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání k nahlédnutí v MŠ.
 • Školní řád k nahlédnutí v MŠ.
 • Úplata za předškolní vzdělávání k nahlédnutí v MŠ a na těchto stránkách v sekci „Aktuálně“, směrnice v MŠ
 • Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát prostřednictvím KÚ Ústí nad Labem.

Rozpočet 2019:

 • KÚ: 2 045 410,– Kč
 • OÚ: 240 000,– Kč

Žádosti o informace:

 • informace lze získat ústně nebo písemně na adrese Mateřská škola Domeček Velké Chvojno, Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno nebo na email školy: ms.velkechvojno@seznam.cz

Příjem žádostí a dalších podání:

 • lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Velké Chvojno, Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno nebo na email školy: ms.velkechvojno@seznam.cz

Opravné prostředky:

 • lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Velké Chvojno, Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno

Formuláře:

 • Žádost o poskytnutí informace: obdržíte v MŠ
 • Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti: obdržíte v MŠ
 • Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: popisy postupů neexistují

Nejdůležitější používané předpisy:

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících
 • Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vydané právní předpisy:

 • neexistují

Úhrady za poskytování informací:

 • sazebník úhrad naleznete ve Směrnici Svobodný přístup k informacím – v MŠ

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací:

 • není

Licenční smlouvy:

 • neexistují

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. –

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů bude od 25. května 2018 vykonávat pan:

Aktualizováno: Čt 10.10.2019