Mateřská škola Domeček Velké Chvojno
příspěvková organizace
Velké Chvojno 55
403 34 Velké Chvojno

Telefon:
Mobil: 774 446 519

Ostatní kontakty

Zápis 2018

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DOMEČEK VELKÉ CHVOJNO,

příspěvková organizace,

Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno

telefon: 411 198 934, 774 446 519;

e-mail: ms.velkechvojno@seznam.cz;

na školní rok 2018 – 2019

proběhne

10. 05. 2018 od 08.00 do 11.00 hodin

v kanceláři ředitelky mateřské školy.

K zápisu se dostavte osobně.

S sebou přineste:

  • řádně a úplně vyplněnou, podepsanou a lékařem potvrzenou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (žádosti budou vydávány v MŠ od 03. 04. 2018)
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Pořadí odevzdaných žádostí přijetí dítěte do MŠ neovlivní.

Odevzdané žádosti budou v MŠ evidovány pod registračními čís­ly.

Převýší – li počet požadavků na přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu, bude ředitelka při přijímání postupovat podle následujících kritérií:

  • 1. Děti s místem trvalého pobytu ve všech místních částech spádového obvodu Velké Chvojno (Velké Chvojno, Malé Chvojno, Luční Chvojno, Žďár, Arnultovice, Mnichov), na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání – tzn. děti, které dosáhnou pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby zahájení povinné školní docházky, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  • 2. Děti s místem trvalého pobytu ve všech místních částech spádového obvodu Velké Chvojno (Velké Chvojno, Malé Chvojno, Luční Chvojno, Žďár, Arnultovice, Mnichov), které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  • 3. Děti s místem trvalého pobytu ve všech místních částech spádového obvodu Velké Chvojno (Velké Chvojno, Malé Chvojno, Luční Chvojno, Žďár, Arnultovice, Mnichov), které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného roku) dosáhnou nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  • 4. Děti s místem trvalého pobytu ve všech místních částech spádového obvodu Velké Chvojno (Velké Chvojno, Malé Chvojno, Luční Chvojno, Žďár, Arnultovice, Mnichov), které dosáhnou nejméně třetího roku věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2018), seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  • 5. Ostatní děti s místem trvalého pobytu ve všech místních částech spádového obvodu Velké Chvojno (Velké Chvojno, Malé Chvojno, Luční Chvojno, Žďár, Arnultovice, Mnichov) seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.
  • 6. Ostatní děti z nespádového obvodu Velké Chvojno v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity školy.

Seznam přijatých dětí, vedených pod registračními čísly, bude zveřejněn na vchodových dveřích do MŠ a na webových stránkách školy nejpozději do 24. 05. 2018.

Zveřejněním seznamu se považuje rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně v ředitelně MŠ 24. 05. 2018 od 06.00 do 15.00 hodin.

Rozhodnutí o přijetí do MŠ si zákonný zástupce převezme osobně při úvodní schůzce v MŠ na začátku září 2018 (přesný termín bude včas oznámen e-mailem a na webových stránkách MŠ).

V průběhu přijímacího řízení mají jeho účastníci právo nahlédnout do spisu. Můžete tak učinit 17. 5. 2018 od 11.00 do 15.30 hodin v MŠ.

Ve Velkém Chvojně dne 27. 03. 2018

Bc. Lenka Tomášová, ředitelka

Aktualizováno: Út 15.05.2018