Mateřská škola Domeček Velké Chvojno
příspěvková organizace
Velké Chvojno 55
403 34 Velké Chvojno

Telefon:
Mobil: 774 446 519

Ostatní kontakty

Stanovení úplaty na školní rok 2017 - 2018

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby v Mateřské škole Domeček Velké Chvojno pro školní rok 2017 – 2018

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je ředitelkou školy Bc. Lenkou Tomášovou stanovena úplata za předškolní vzdělávání a školské služby na školní rok 2016 – 2017 takto:

  • 200,– Kč za jeden kalendářní měsíc
  • 100,– Kč snížená úplata v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den v daném kalendářním měsíci

Ve Velkém Chvojně dne 12. 06. 2017

Bc. Lenka Tomášová, ředitelka školy

Aktualizováno: Út 24.10.2017