Mateřská škola Domeček Velké Chvojno
příspěvková organizace
Velké Chvojno 55
403 34 Velké Chvojno

Telefon:
Mobil: 774 446 519

Ostatní kontakty

Stanovení úplaty na školní rok 2019 - 2020

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby v Mateřské škole Domeček Velké Chvojno pro školní rok 2019 – 2020

V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, je ředitelkou školy Bc. Lenkou Tomášovou stanovena úplata za předškolní vzdělávání a školské služby na školní rok 2019 – 2020 takto:

  • 300,– Kč za jeden kalendářní měsíc
  • 150,– Kč snížená úplata v případě, že dítě nedochází do mateřské školy ani jeden den v daném kalendářním měsíci

Ve Velkém Chvojně dne 06. 06. 2019

Bc. Lenka Tomášová,

ředitelka Mateřské školy Domeček Velké Chvojno,

příspěvková organizace,

Velké Chvojno 55, 403 34 Velké Chvojno

Aktualizováno: Čt 06.06.2019