Mateřská škola Domeček Velké Chvojno
příspěvková organizace
Velké Chvojno 55
403 34 Velké Chvojno

Telefon:
Mobil: 774 446 519

Ostatní kontakty

Úhrada úplaty

Úhrada úplaty za vzdělávání a školské služby

Každý zákonný zástupce dítěte je povinen se seznámit se směrnicí k úplatě, která je zveřejněna v mateřské škole.

PRAVIDLA pro bezhotovostní převod

  • je možná převodem na účet číslo: 181819495/0300
  • úhrada úplaty musí být na účtu do 15. dne aktuálního měsíce
  • do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení DÍTĚTE

Pravidla pro hotovostní úhradu

  • každý 15. den v aktuálním měsíci v dopoledních hodinách k rukám ředitelky školy nebo její zástupkyně paní Bc. Marcely Pochopové
  • v případě, že 15. den aktuálního měsíce vyjde na sobotu nebo neděli, úhradu vybíráme v pátek
Aktualizováno: Čt 31.08.2017