Mateřská škola Domeček Velké Chvojno
příspěvková organizace
Velké Chvojno 55
403 34 Velké Chvojno

Telefon:
Mobil: 774 446 519

Ostatní kontakty

Informace ke stravování

Úhrada stravného

 • výše úhrady za stravování vychází z finančního normativu dle vyhlášky 107/2005 Sb. v závislosti na cenách potravin, ceny jídel jsou stanoveny dle kategorií
 • stravné jsou zákonní zástupci povinni hradit zálohově předem, doporučujeme mít rezervu alespoň na jeden týden dopředu.

Z důvodu zdražování potravin a dodržování spotřebního koše jsme byli nuceni zdražit obědy.

 • cena stravného je 35,– Kč
 • Kalkulace:
 • přesnídávka + oběd 27,– Kč
 • odpolední svačina 8,– Kč

Od 01. 01. 2020 bude Obec Velké Chvojno poskytovat dětem příspěvek na odebraný oběd ve výši 5,– Kč/dítě/den

Způsob úhrady stravného:

 • v hotovosti u vedoucí školní jídelny v Základní škole Velké Chvojno denně dle dohody s vedoucí školní jídelny
 • bezhotovostním převodem na bankovní účet školní jídelny 1019569541/6100
 • jako variabilní symbol uvádějte vždy „číslo“ vašeho dítěte (vstupní heslo v původní verzi)
 • do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno a příjmení DÍTĚTE

Pokud zákonný zástupce neuhradí předepsanou úhradu za školní stravování ve stanoveném termínu – předem, vydávání stravy danému strávníkovi bude zablokováno.

Přihlašování, odhlašování ke stravování:

 • probíhá prostřednictvím internetové aplikace na adrese: www.strava.cz
 • číslo jídelny je 2582
 • při nástupu do zařízení přihlásí zákonní zástupci své dítě u vedoucí školní jídelny v Základní škole Velké Chvojno
 • na základě této registrace obdrží potřebné instrukce pro strávníka:
 • uživatelské jméno a heslo, kterým se přihlašují v aplikaci
 • aplikace umožňuje sledovat aktuální informace o vydané stravě, stav konta, historii objednávek a plateb za stravu, na jídelníčku lze nalézt informace o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech a další podrobnosti
 • přihlašování a odhlašování dětí se provádí den předem do 13.00 hodin, po této době se objednávky uzavírají a není možné je měnit
 • mobilní aplikaci strava.cz pro telefony a tablety s operačním systémem Android si můžete zdarma stáhnout na Google Play, odkaz pro stažení najdete na www.strava.cz
 • v případě nefunkčního internetu je možné odhlašovat/přih­lašovat klasickou sms na telefon 775 574 438 – i tady platí den předem do 13.00 hodin
 • první den nepřítomnosti dítěte, kdy už nelze oběd odhlásit, si mohou rodiče vyzvednout stravu ve 12.00 hodin v Základní škole Velké Chvojno, následující den nemoci dítěte je nutno obědy odhlásit

Adresa pro e-mailovou komunikaci: jidelna.velkechvojno@seznam.cz

Uvedené kontakty využijte pro veškerou komunikaci ohledně stravného a provozu školní jídelny.

Pokud se vaše dítě v průběhu školní docházky přestane stravovat, je třeba tuto skutečnost písemně nahlásit vedoucí školní jídelny.

Přeplatky stravného budou vráceny při ukončení stravování nebo na žádost zákonných zástupců u vedoucí ŠJ.

Aktualizováno: Čt 10.10.2019