Mateřská škola Domeček Velké Chvojno
příspěvková organizace
Velké Chvojno 55
403 34 Velké Chvojno

Telefon:
Mobil: 774 446 519

Ostatní kontakty

O Velkém Chvojně

(Böhmisch Kahn, 1352, 424–425 m. n. m.)

Ves založena patrně v průběhu 13. století. Připomínána je v roce 1352 jako farní ves v příslušenství hradu Krupka. V roce 1580 koupil od císaře Rudolfa II. rytířské sídlo a panský dvůr rod Adama Kölbla z Geisingu. Po jeho smrti v r. 1591 tady syn Rudolf postavil tvrz, přikoupil Malé Chvojno a potom jako samostatný statek celek prodal Václavu st. Kölblovi. Tomu však po Bílé hoře byl majetek i s obcí Malé Chvojno zkonfiskován a v roce 1623 odprodán Františkovi de Couriers (tvrz se zde uvádí již naposled), který ves připojil pod panství Krásný Les. Školu zde založil v roce 1717 hrabě Vratislav Mitrovský ze Schönwaldu.

V r. 1842 (až na čp. 6, 7 a 8) vyhořelo zbývajících 34 stavení. Ve směru na ves Žďár stála při silnici vila – zámeček majitele statku E. Sommera. Od r. 1961 byla osadou obce Libouchec, v r. 1998 získala samostatnost a má části: Velké Chvojno, Mnichov, Malé Chvojno, Luční Chvojno, Žd'ár a Arnultovice. Farnost Velké Chvojno (zřízena v r. 1832 a patronem tady byl Otto hrabě Westphalen).

Kostel sv. Martina – byl postaven v r. 1713 stavitelem Petrem Versou z Litoměřic při silnici v horní části obce (z farního chrámu založeného patrně johanity a zmiňovaného v roce 1352, v místě dnešní farské zahrady se zachovalo jen presbytérium. Ostatní bylo zničeno velkým požárem dne 31. 8. 1842). V obdélné stavbě byl pravoúhle situovaný závěr, severní sakristie a hranolová věž předstupující průčelí, v kterém tvořila mírnější střední rizalit. Půlkruhově zakončená okna byla umístěna ve vpadlých polích s lizénovými rámci, které členily i průčelí s nikami. V presbytáři byly dřevěné barokní plastiky Panny Marie a sv. Anny z počátku 18. století. Velký zvon byl datován r. 1508. Kostel ztratil faru v letech 1623–1832 a přestože mohl být opraven byl v r. 1977 zbytečně zbořen (jeho zdevastovaný stav v r. 1968 je zmiňován v písni Karla Kryla „Anděl“).

Hřbitov – při kostele byl nově založen v roce 1847.

Socha sv. Jana Nepomuckého – barokní z r. 1748 stojí nedaleko tzv. bělidla (dnes vila Fleisner) za můstkem při hranici vsi Žďár u bývalého zámku ve směru na Velké Chvojno. Plastika má odstupňovaný hranolový sokl a byla restaurována v r. 1998 ak. sochařem Michaelem Bílkem z Petrovic.

Prameny k historii obce:
Kroniky: Kronika obce-zachyceny události od 1647 psána v letech 1851–1866, 19141937, Pamětní kniha římsko-katolické fary 1772–1945 (něm.), Kronika obecné školy 1865–1944 (něm.)
Obecní úřad Velké Chvojno 1843–1945
Seznam obyvatel 1939–1946,
Parcelní protokol l843

Aktualizováno: Pá 26.01.2007